fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki do urzędu musimy płacić osobiście

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Zapłata daniny przez inną firmę nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Jest to bowiem obowiązek o charakterze osobistym, a porozumienia cywilnoprawne nie są skuteczne wobec organów podatkowych
[b]Tak wynika z uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2008 r. (I FPS 8/07).[/b][srodtytul]Zobowiązanie nie wygasło[/srodtytul]Z wnioskiem o rozstrzygnięcie tego zagadnienia prawnego wystąpił do NSA sąd orzekający w sprawie spółki Rafin. W deklaracji VAT za październik 2004 r. wykazała ona zobowiązanie podatkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odpowiednia kwota wpłynęła w terminie na rachunek urzędu skarbowego. Problem w tym, że na mocy umowy cywilnoprawnej wpłaciła ją inna spółka, informując na przelewie, że jest to kwota przekazana w imieniu firmy Rafin. Urząd zwrócił się do niej z pytaniem, dlaczego przekazała podatek za inną firmę. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. W konsekwencji uznał, że zobowiązanie podatkowe spółki Rafin nie wygasło, bo wpłata przez osobę trzecią nie powoduje takiego skutku.Sprawa trafiła więc do Izby Skarbowej we Wrocławiu. Ta podtrzymała stanowisko urzędu skarbowego. Pod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA