fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 13 grudnia 2008

[b]BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY[/b]
Znowelizowana 23 października ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; część jej nowych przepisów, między innymi ten, który określa wartość środków gwarantowanych na 50 tys. euro, obowiązuje już od 28 listopada; razem z tym aktem zmianami zostały objęte następujące ustawy: o Najwyższej Izbie Kontroli; o Narodowym Banku Polskim; prawo bankowe; o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290772]DzU nr 209, poz. 1315[/link])
[b]KOMITET STABILNOŚCI FINANSOWEJ[/b]
Nowa ustawa o utworzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Członkami Komitetu są: minister finansów, prezes NBP i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Ta ustawa wymusiła zmiany w następujących ustawach: o Narodowym Banku Polskim, o finansach publicznych; o nadzorze nad rynkiem finansowym [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290764](DzU nr 209, poz. 1317)[/link]
[b]ARCHITEKT, URBANISTA, INŻYNIER BUDOWNICTWA[/b]
Zmienione 7 listopada dwie ustawy: o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz prawo budowlane [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290909](DzU nr 210, poz. 1321)[/link]
[b]UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT[/b]
Minister rolnictwa i rozwoju wsi podał maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych (od hektara) i zwierząt gospodarskich (od sztuki) na 2009 rok; kwoty tych pierwszych wahają się od 4000 zł od buraków cukrowych po 162 000 zł dla warzyw gruntowych, te drugie od 53 zł dla kur, perlic i przepiórek po 15 000 zł dla koni ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290906]DzU nr 210, poz. 1326)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA