fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczny inspektor sprawdzi, czy szef przestrzega przepisów

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Pracodawca ma swobodę w tworzeniu w swojej firmie różnych struktur. Czasem jednak musi utrzymywać takie, które nie służą jego ekonomicznym celom, lecz stoją na straży interesów pracowniczych
Do takich należy społeczny inspektor pracy. Służba ta działa głównie po to, aby egzekwować od przedsiębiorcy zapewnianie podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W mniejszych firmach społeczny inspektor jest wybierany przez całą załogę. W większych, zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (DzU nr 35, poz. 163 ze zm.), powoływani są zakładowi, wydziałowi i grupowi inspektorzy.[b]Wybory organizują związki zawodowe. Inspektorzy powoływani są na czteroletnią kadencję.[/b] Nawet jeśli pracodawca nie zgadza się z powołaniem na to stanowisko danej osoby, nie może zakwestionować wyboru pracowników. Nie ma też do tego prawa Państwowa Inspekcja Pracy. [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 1995 r. (III PO 16/95)[/b] orzekł, że wybór społecznego inspektora pracy przez załogę nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej. Wskazał, że tylko pracownicy mogą odwołać inspektora z pełnionej przez niego funkcji, jeśli uznają, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA