fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Zmiany w zasiłkach rodzinnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Kolejny okres pobierania świadczeń rodzinnych rozpocznie się dopiero w listopadzie przyszłego roku
Jednocześnie oczekiwanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie będzie powodować przerwy w wypłacaniu zasiłku pielęgnacyjnego. A wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą jednogłośnie przyjął Sejm.
Trwający od września okres zasiłkowy zostanie przedłużony do końca października 2009 r. Weryfikacja wysokości progu dochodowego i świadczeń nastąpi 1 listopada 2009 r. Tak jak dotychczas ma się odbywać co trzy lata. Kolejne okresy zasiłkowe będą się zaczynać 1 listopada.
Zmiany są związane z realizacją wyroków Trybunału Konstytucyjnego i dotyczą wsparcia dla rodzin, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne. [b]Zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności, a nie dopiero od miesiąca, w którym zainteresowany złoży dokumenty[/b]. Warunkiem jest jednak, aby dostarczył je w ciągu trzech miesięcy od uzyskania orzeczenia.
[b]Ta nowelizacja to skutek wyroku TK z 23 października 2007 r. (P 28/07)[/b]. Według dotychczasowych przepisów osoba, która pierwszy raz ubiega się o orzeczenie o niepełnosprawności lub o jej stopniu, a następnie o zasiłek, dostaje pomoc dopiero po uzyskaniu tego orzeczenia. Jeśli musi na nie poczekać, to za ten czas nie otrzymuje wsparcia.
[b]Prawo do świadczeń pielęgnacyjnych będą mieć nie tylko rezygnujący z pracy w celu sprawowania opieki rodzice niepełnosprawnego (w związku z wyrokami TK z 18 lipca 2008 r. (P 27/07) i 22 lipca 2008 r. (akt P 41/07)[/b]. Dostanie je także osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekun faktyczny dziecka. W ten sposób prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie 420 zł miesięcznie) będzie mieć np. żona, która opiekuje się niepełnosprawnym mężem, babcia opiekująca się wnukiem itd. W ustawie przewidziano różne sposoby liczenia dochodu, w zależności od tego, kto się zajmuje niepełnosprawnym.
Nowela wprowadza też wiele zmian porządkujących. Opiekunowie prawni, faktyczni lub przysposabiający będą mogli pobrać becikowe – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem, ale nie później niż do ukończenia przez nie 18 lat.
Jeśli ubiegający się o wsparcie złoży źle wypełniony wniosek, to gmina będzie wzywać do jego uzupełnienia w terminie 14 dni. Jeśli zainteresowany tego nie zrobi, to wniosek pozostawi ona bez rozpatrzenia. Na doniesienie brakujących dokumentów zainteresowany będzie miał od 14 do 30 dni.
Zmiany dotyczą też zasad koordynacji świadczeń rodzinnych. Procedury pobierania wsparcia dla rodziny za granicą i w Polsce zostaną ujednolicone. Wyjazdy zagraniczne w celach turystycznych, leczniczych lub wiążące się z podjęciem przez dziecko nauki za granicą nie będą przeszkodą do otrzymania świadczeń rodzinnych w Polsce.Ustawa wchodzi w życie od przyszłego roku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA