fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Polemika - Dwukrotne awizowanie w postępowaniu cywilnym

W artykule pana Marka Domagalskiego pt. „Sądowe awizo trzeba będzie powtórzyć” znalazło się błędne stwierdzenie, że procedura cywilna nie zawiera jeszcze odpowiednich zmian, które wymagałyby dwukrotnego awizowania przesyłek sądowych.
Po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 17 września 2002 r. ([b]SK 35/01[/b], OTK – A 2002 nr 5, poz. 60), w którym orzekł on, iż § 9 ust. 3 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79017]rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (DzU nr 62, poz. 697[/link]) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77990]Konstytucji RP[/link] w zakresie, w jakim ustanawia tylko siedmiodniowy termin przechowywania w pocztowej placówce oddawczej przesyłek – pism sądowych, a tym samym uniemożliwia powtórne zawiadomienie adresata o tym piśmie, rozporządzenie to zostało 1 kwietnia 2003 r. ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169019]rozporządzeniem z 21 marca 2003 r. – DzU nr 55, poz. 489[/link]) zmienione i nakazuje dwukrotne awizowanie przesyłek sądowych w postępowaniu cywilnym. Obecnie kwestię tę regulują przepisy § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 3 owego rozporządzenia. W sprawach cywilnych poczta ma więc od przeszło pięciu lat prawne podstawy do stosowania dwukrotnego awiza.
Nie jest też ścisłe stwierdzenie autora, że „w praktyce sądy stosują już teraz dwukrotne awizowanie, kierując się wskazaniami orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”, albowiem dwukrotne awizowanie możliwe jest tylko przy doręczaniu przesyłek sądowych przez pocztę, co wynika z regulacji wskazanego rozporządzenia z 17 czerwca 1999 r. To więc nie sądy stosują dwukrotne awizowanie, lecz poczta. Sąd jedynie to respektuje i ocenia skuteczność doręczenia w tym trybie (doręczenie w ten sposób nie będzie np. skuteczne, jeśli przesyłka zostanie zwrócona z placówki pocztowej przed upływem siedmiu dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia powtórnego zawiadomienia u adresata).
[i]Andrzej Antkiewicz jest sędzią Sądu Rejonowego w Grudziądzu, delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA