Akty prawne

Monitor Polski Nr 70 z 24 września 2008

[b]Uchwała Sejmu RP [/b](poz. 628) z 17 września w sprawie upamiętnienia ofiar „Golgoty Wschodu”.
[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 629 – 630), z 5 i 11 września: - o zmianie postanowienia w sprawie odwołania ambasadora RP,
- w sprawie odwołania ambasadora RP. [b]Oświadczenia rządowe [/b](poz. 631 – 632), dwa z 10 września, w sprawie utraty mocy obowiązującej: - umowy między rządem PRL a rządem ZSRR o współpracy nad dalszym polepszeniem obsługi technicznej maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej, podpisanej w Moskwie 18 lipca 1974 r.; utraci moc 31 grudnia tego roku - porozumienia między rządem PRL a rządem ZSRR o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie 3 października 1978 r.; utraci moc 27 czerwca 2009 r. [b]Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej [/b](poz. 633 – 634), dwie z 15 września: - w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP, zarządzonych na 22 czerwca 2008 r., - zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum; obie wejdą w życie 9 października. Zarządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 635) nr 103 z 17 września w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej RP; obowiązuje z dniem podpisania, tj. 17 września. [b]Obwieszczenia ministrów [/b](poz. 636 – 637): - rolnictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia w sprawiewysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, - sprawiedliwości z 16 września o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=283736]M.P. nr 70[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL