fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Kto przejmuje mieszkanie w TBS po zmarłym

Fotorzepa, Darek Golik
Jakie prawo do lokalu w towarzystwie budownictwa społecznego ma rodzina zmarłego najemcy? Czy TBS ma obowiązek zawrzeć z nimi umowę najmu i komu przysługuje prawo do pieniędzy wpłaconych przez zmarłego najemcę w ramach partycypacji
[b]Opinia Anity Turek - radcy prawnego w Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni[/b]
Kwestie te reguluje [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133092]ustawa z 26 października1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (DzU 2000 r., nr 98, poz. 1070 ze zm.)[/mail]. W sprawach w niej nieuregulowanych trzeba sięgnąć po ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące najmu. Warto też pamiętać, że szczegółowe kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców określa umowa spółki albo statut danego towarzystwa. Pytanie, niestety, nie jest precyzyjne, nie podaje daty, kiedy doszło do zawarcia umowy najmu ze zmarłym najemcą. Tymczasem jej ustalenie jest bardzo ważne. Przed 1 stycznia 2005 r. najemca lokalu nie mógł być jednocześnie partycypantem, czyli osobą, która zawarła z towarzystwem umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego i mającą prawo do wskazania najemcy lokalu mieszkalnego w TBS. Takimi partycypantami były najczęściej osoby bliskie lub zakłady pracy. Dopiero po tej dacie zmieniły się przepisy ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki temu najemca może być jednocześnie partycypantem.
Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli ona sama oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. Jeżeli następnie taki najemca umiera, to przede wszystkim trzeba się zorientować, kogo zgłosił do wspólnego zamieszkiwania. Jest to ważne, ponieważ to ta osoba ma prawo mieszkać w lokalu, bez konieczności zawierania nowej umowy najmu, gdyż posiadała status najemcy w chwili zgłoszenia ich do wspólnego zamieszkiwania. Jeżeli natomiast umowa najmu była zawarta na podstawie ustawy sprzed wejścia w życie tej noweli, tj. 1 stycznia 2005 r., i brak jest osób wskazanych do wspólnego zamieszkania, to partycypant – zgodnie z większością umów spółek lub statutów TBS – może zachować się dwojako. Po pierwsze, przepisy dają mu prawo wskazania najemcy lokalu. Po drugie, może domagać się ewentualnego zwrotu kwoty wpłaconej w ramach partycypacji. Po 1 stycznia 2005 r. uprawnienie do najmu lokalu w towarzystwie po zmarłym najemcy posiadają natomiast jedynie osoby „wskazane do wspólnego zamieszkiwania przez najemcę”. Prawo wskazania najemcy – „partycypacja” – podlega prawu dziedziczenia na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym i przysługuje spadkobiercom najemcy (partycypanta). Najem lokalu w TBS nie podlega zatem prawu dziedziczenia, ale jedynie tzw. partycypacja, czyli prawo do wskazania najemcy.Tym samym, jeżeli spadkobiercy nie są jednocześnie „osobami wskazanymi”, to mogą sami siebie wskazać jako najemców i zawrzeć umowę najmu lokalu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA