fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Wydajność pracy w przemyśle rośnie, bezrobocie spada

Sierpień 2008 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2007 r.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w okresie styczeń-sierpień 2008 roku o 3,5 proc. wyższa niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny. W tym czasie zatrudnienie było wyższe o 3,1 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - o 10,6 proc.
Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych. Mniej osób niż przed miesiącem i rokiem skreślono z ewidencji z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się.
W końcu sierpnia br. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w lipcu br., i mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
177 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 14,6 tys. pracowników.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2008 r. wyniosła 1,404 mln osób (w tym 834,7 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 18,5 tys. osób (tj. o 1,3 proc.).
W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 417,5 tys. (przed rokiem zanotowano jej spadek o 589,8 tys.).Z ogólnej liczby bezrobotnych 44,7 proc. mieszkało na wsi.
W stosunku do lipca br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w pomorskim (o 2,9 proc.), łódzkim (o 2,7 proc.), śląskim (o 2,1 proc.) oraz wielkopolskim (o 1,9 proc.).
Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła (odpowiednio o 0,5 proc. i 0,3 proc.).
W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek odnotowano w województwach: śląskim (o 32,0 proc.), wielkopolskim (o 31,4 proc.), pomorskim (o 31,1 proc.) oraz opolskim (28,5 proc.).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu sierpnia 2008 r. stanowili 9,3 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lipcu 2008 r. – 9,4 proc.; w sierpniu 2007 r. – 11,9 proc.).
Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (15,7 proc.), świętokrzyskim (13,5 proc.), kujawsko-pomorskim (12,9 proc.) oraz zachodniopomorskim (12,7 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (6,0 proc.), śląskie (7,0 proc.), małopolskie (7,2 proc.) oraz mazowieckie (7,5 proc.).
Źródło: GUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA