Uznaj podwładnemu zagraniczny staż pracy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Coraz więcej Polaków zdobywa za granicą doświadczenie w pracy. Nie możesz ich dyskryminować, nie uznając zdobytego tam stażu. Robisz to na podstawie różnych zaświadczeń
Kodeks pracy mówi, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika podania danych osobowych obejmujących m.in. przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Przyszły szef może domagać się ich udokumentowania.Wiele uprawnień pracowniczych zależy od stażu pracy. Aby je ustalić, pracodawca musi prawidłowo wyliczyć zarówno zakładowy staż pracy, jak i ogólny. Jest to suma wszystkich okresów zatrudnienia u różnych pracodawców.Coraz częściej zatrudniający pytają, czy muszą do stażu zaliczać zagraniczną pracę? Mają też wątpliwości, według jakich zasad i na podstawie jakich dokumentów mają to robić.Reguły zaliczania zagranicznych okresów zatrudnienia do stażu pracy w zakresie pracowniczych uprawnień normuje art. 86 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415). Zgodnie z nim udokumentowane okresy zatrudnienia, m.in. obywateli polskich za granic...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL