Celem wejścia na giełdę jest zwiększenie zysków spółki

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Wydatki na emisję akcji są związane z całokształtem działalności, a nie ze zwolnionym z podatku przychodem na powiększenie kapitału. Mogą więc być kosztem
Potwierdził to WSA w Warszawie w wyroku z 31 lipca 2008 r. (III SA/Wa 782/08).Spółka przygotowywała się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych i ponosiła w związku z tym różne koszty. Wejście na giełdę miało nastąpić poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych akcji. Według interpretacji organów podatkowych poniesione przez nią wydatki nie będą kosztami uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Konsekwencją zwolnienia tych przychodów z podatku jest brak możliwości uwzględnienia kosztów ich uzyskania przy ustalaniu dochodu.Sąd administracyjny uznał, że ta interpretacja jest błędna. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo dopuszczają bowiem zaliczenie do kosztów podatkowych także wydatków wiążących się z uzyskaniem przychodu jedynie pośrednio. Istotne jest, aby działanie podatnika, d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL