fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia za pracę z komentarzem

Praktyczny komentarz do art. 87 – 91 kodeksu pracy
[b]Art. 87 § 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA