fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 103 z 16 czerwca 2008

Rozporządzenia ministrów (poz. 656 – 664):
- finansów, z 28 maja i 3 czerwca, w sprawie:
– zniesienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica,
– działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (zmiana); oba wejdą w życie 1 lipca,
- rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 20, dwa z 23 i dwa z 28 maja oraz jedno z 12 czerwca, w sprawie:
– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20007 – 2013; 1 lipca,
– szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
– warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego wskazanym programem; te dwa 16 czerwca,
– wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzane na terytorium RP w 2008 r.; 24 czerwca,
– terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych; 1 lipca,
– wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego; 20 czerwca,
- środowiska z 4 czerwca w sprawie działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia; 1 lipca.
Zobacz treść Dz.U. nr 103
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA