fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy autor projektu musi być wykluczony z przetargu

Firmy, które uczestniczyły w pracach przygotowawczych do przetargu, nie zawsze muszą być z niego wykluczone. Mogą udowodnić, że ich udział nie utrudni uczciwej konkurencji
Czy firma, która wygrała przetarg i wykonała projekt, może później startować w przetargu na jego realizację? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników i do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 prawa zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawców, którzy „wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji (…)”. Celem tego przepisu jest zapewnienie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której jeden wykonawca ma nieuprawnioną przewagę nad pozostałymi konkurentami, bowiem poprzez wcześniejszą współpracę z zamawiającym dysponuje informacjami, które nie są znane innym wykonawcom.Aby wykluczyć wykonawcę na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA