fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli zaangażujesz poborowego, zyskasz tanią siłę roboczą

Domy opieki społecznej czy publiczne placówki służby zdrowia mogą przyjąć poborowego do pracy w ramach służby zastępczej. Ale droga do tego nie jest łatwa, bo wymaga zgody ministra pracy
Zgodnie z ustawą o służbie zastępczej ten rodzaj służby poborowi mogą odbyć w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz organizacjach pożytku publicznego. Niezależnie od tego odbywający służbę musi w tych podmiotach wykonywać prace na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.Zainteresowany przyjęciem poborowych składa do ministra pracy wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie u niego służby zastępczej. Należy go kierować do departamentu ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych w resorcie pracy. To on prowadzi wykaz podmiotów, które minister zaakceptował do odbywania u nich służby zastępczej. Wzór wniosku określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA