fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Dekomunizacja: Wrocław skarży się na narzucanie zmiany nazw ulic do Trybunału Konstytucyjnego

Fotorzepa, Robert Gardziński
Narzucanie samorządom przez wojewodów zmian nazw ulic w ramach dekomunizacji może naruszać konstytucję.

Rada Miasta we Wrocławiu wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dekomunizacji ulic. Chodzi o art. 6c ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych w brzmieniu nadanym przez nowelę tej ustawy z 14 grudnia 2017 r., a także o art. 3 i 4 tej noweli.

Artykuł 6c stanowi, że skarga do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody przysługuje władzom miasta tylko w przypadku, gdy brak możliwości wykonania obowiązku zmiany nazwy ulicy wynikał z przyczyn od nich niezależnych. Przy czym jedynym postępowaniem, o którym mowa jest w tym przepisie, może być to przed sądem administracyjnym. Tymczasem w tym postępowaniu, zdaniem Wrocławia, nie ma możliwości przeprowadzenia odpowiedniego postępowania dowodowego przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Czytaj też:

Istnieje wprawdzie, na zasadzie wyjątku, możliwość przeprowadzenia dowodu uzupełniającego z dokumentów. Nie ma już jednak szans na wykorzystanie wszelkich środków dowodowych (w tym świadków i biegłych). Natomiast w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym prowadzenie postępowania dowodowego w jakimkolwiek zakresie jest wykluczone. Oznacza to praktycznie pozbawienie rad gmin (miejskich) prawa wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na przedmiotowe zarządzenie zastępcze i uniemożliwia skuteczną obronę ich praw o charakterze praw podmiotowych. Tym samym przepis może naruszać konstytucję.

Podobnie jest z art. 3 w związku z art. 4 wspomnianej noweli. Zarządzenie zastępcze wojewody wydane w sprawie zmiany nazwy ulicy ogłoszone w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nawet jeśli jest nieprawomocne w dniu wejścia w życie ustawy, podlega wykonaniu. Oznacza to, że przepis znajduje zastosowanie wobec stosunków, które powstały i nie zostały zakończone przed wejściem jego wejściem w życie, co jest również niekonstytucyjne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA