Liczy się moment wypoczynku czy udzielenia dopłaty?

Dopłacając do wypoczynku dzieci swoich pracowników, pracodawca może mieć problem z ustaleniem, czy od dofinansowania tego pobrać już zaliczkę na podatek, czy jeszcze nie. Przyczyną jest sporna kwestia, jak ustalić granicę wieku dziecka
Czy będzie zwolniona z opodatkowania dopłata do wypoczynku dziecka korzystającego z niego przed ukończeniem 18 lat, jeśli dopłata ta będzie wypłacona już po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia? -pyta czytelnik DF.Z brzmienia przepisu wynikałoby, że tak, ale organy podatkowe inaczej interpretują art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Oczywiście problemu dałoby się uniknąć, wypłacając dopłatę, zanim dziecko pracownika wyjedzie na wypoczynek bądź na leczenie. Jednak najczęściej przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) przewidują konieczność przedstawienia przez pracodawcę dokumentu potwierdzającego pobyt dziecka na koloniach, obozie, w sanatorium itp. W praktyce więc nie należą do rzadkości przypadki, gdy dziecko kończy 18 lat właśnie w czasie, gdy korzysta z wypoczynku bądź leczenia, a rodzic dostaje dofinansowanie po powrocie do domu pełnoletniej już pociechy.Z dosłownego brzmienia art. 21 ust....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL