Pedagog odchodzący ze szkoły nie traci pozycji zawodowej

Nauczyciel rozstający się z pracodawcą za porozumieniem stron zachowuje ostatnio nabyty stopień awansu, choćby nie planował dalszej kariery w szkole
Szkoła podstawowa zatrudnia nauczyciela mianowanego na umowę na czas nieokreślony. Od września 2007 r. do sierpnia 2008 r. przebywał on na urlopie bezpłatnym. Po zakończeniu nie wróci do szkoły, bo się przeprowadził. Chce rozwiązać umowę o pracę. Czy nie utraci w związku z tym stopnia awansu nauczyciela mianowanego? Jak najlepiej z nim się rozstać? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Pedagog nie zostaje pozbawiony stopnia awansu zawodowego tylko dlatego, że z własnej inicjatywy odchodzi z placówki. Konsekwencji takich nie ma nawet w razie przerwy w wykonywaniu zawodu, postępowania dyscyplinarnego toczonego wobec zainteresowanego czy rozwiązania stosunku pracy. Ale zacznijmy od początku.Może on kolejno zdobywać – zgodnie z art. 9a Karty nauczyciela – następujące stopnie nauczyciela:- stażysty,- kontraktowego,- mianowanego,- dyplomowanego.Uzyskanie kolejnego stopnia powoduje wzrost wynagrodzenia nauczyciela, potwierdzenie jego uprawnień i kwalifikacji zawodowych i wyzn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL