fbTrack

Akty prawne

Monitor Polski Nr 31 z 9 kwietnia 2008

Uchwała Sejmu RP (poz. 270) z 1 kwietnia w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta RP traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.
Postanowienia prezydenta RP (poz. 271 – 274), z 28 listopada oraz dwa z 4 i jedno z 5 grudnia 2007 r., o nadaniu orderów i odznaczeń. Zarządzenia (poz. 275 – 276):
prezesa Rady Ministrów nr 37 z 3 kwietnia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych, • ministra obrony narodowej z 28 marca zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego; oba weszły w życie 9 kwietnia. Obwieszczenia ministrów (poz. 277 – 281): • rolnictwa i rozwoju wsi z 26 marca w sprawie rocznej kwoty granicznej (2755 zł za 2008 r.), • sprawiedliwości: – z 26 marca i dwa z 1 kwietnia: o wolnym stanowisku komornika sądowego, – z 1 kwietnia o wolnych stanowiskach sędziowskich. Komunikat prezesa ZUS (poz. 282) z 21 marca w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (5,46 proc. od 1 kwietnia do 30 czerwca) Zobacz treść M.P. nr 31
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL