Wykonanie decyzji podatkowej można zatrzymać

Jeśli nie zgadzamy się z decyzją nakazującą zapłatę podatku i zamierzamy się od niej odwołać, możemy zagwarantować sobie, że nie będzie ona wykonana
Co prawda zasadą jest, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji. Przewidziane są od niej jednak wyjątki. Mówi o nich art. 224a op. Z przepisu tego wynika, że organ podatkowy może wstrzymać wykonanie decyzji w całości lub w części. Aby jednak tak się stało, potrzebny jest wniosek przedsiębiorcy, choć przepis mówi, że może to nastąpić również z urzędu. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji daje przedsiębiorcy pewność, że nie będzie musiał płacić określonych w niej kwot do czasu, gdy istnieje jeszcze możliwość odwoływania się od niej lub składania skargi do sądu.Organ podatkowy wstrzyma wykonanie decyzji w razie:- przyjęcia na wniosek przedsiębiorcy zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o których mowa w art. 33d op (>patrz ramka niżej); wstrzymanie wykonania decyzji następuje do wysokości zabezpieczenia, lub- zabezpieczenia wykonania zobowiązania w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL