Kiedy można refakturować dodatkowe świadczenia

Przedsiębiorcy coraz częściej wystawiają refaktury na koszty dodatkowe ponoszone w związku z wykonaniem usługi. Nie zawsze jest to możliwe, dużo zależy od umowy między kontrahentami
Praktyka taka jest coraz powszechniejsza. Refakturowane są m.in. koszty dojazdu lub noclegu ponoszone w związku z wykonaniem usług. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie ewentualne zaniżenie podatku należnego lub rozliczenie VAT z opóźnieniem.Ustawa o VAT o refakturowaniu nic nie mówi. Poprzednia ustawa z 1993 r. zawierała przepis (art. 5 ust. 4a), który mówił, że w przypadku gdy podatnik nabywa usługi we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu podmiotowi – uznaje się, że nabywa on i świadczy tę usługę.Ministerstwo Finansów w jednym z pierwszych oficjalnych stanowisk dotyczących refakturowania (pismo z 14 lipca 1995 r., PP3-8218-3116/95/ MR) stwierdziło, że „w przypadku refakturowania mamy do czynienia z sytuacją, gdy jeden podmiot nabywa usługę, którą następnie odsprzedaje innemu podmiotowi, przy czym sprzedający nie jest bezpośrednim usługodawcą. (...) Refakturowanie kosztów jest równoznaczne z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL