Lojalność byłego podwładnego może się okazać bardzo kosztowna

Masz prawo się zabezpieczyć przed nieuczciwością podwładnych, zabraniając im konkurencji i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa nawet przez kilka lat po zakończeniu waszej współpracy
Jestem kadrową w biurze architektonicznym. Jeden z naszych pracowników złożył wypowiedzenie i niedługo odejdzie z firmy. Jego umowa o pracę zawiera postanowienie o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Zobowiązuje go też do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nieudostępniania osobom trzecim czy innego wykorzystywania dokumentów związanych z działalnością pracodawcy przez trzy lata po rozstaniu z naszą pracownią. Nie wspomina jednak o wysokości odszkodowania za powstrzymywanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia. Czy mimo to musimy wypłacać takie odszkodowanie przez całe trzy lata? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Zgodnie z art. 1011 kodeksu pracy szef może wymagać, by pracownicy nie prowadzili wobec niego konkurencyjnej działalności. Powinien jednakże zawrzeć z każdym z nich odrębną umowę, zawierając taki zakaz. Przyjmuje się, że działalnością konkurencyjną wobec pra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL