fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Bankowy tytuł egzekucyjny niekonstytucyjny - KRRP ostrzegało już cztery lata temu

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski
We wtorek Trybunał Konstytucyjny przesądził o losie bankowych tytułów egzekucyjnych. Tymczasem już cztery lata temu samorząd radcowski zgłaszał wątpliwości dotyczące tej regulacji.

Dotychczas było tak, iż banki same w bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) stwierdzały na podstawie swoich rachunków, wymagalny dług i rozpoczynały windykację należności po uprzednim uzyskaniu w sądzie tzw. klauzuli wykonalności.

Wkrótce ma się to zmienić, bowiem we wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym są niezgodne z konstytucją. Pięcioosobowy skład uznał, że dwa przepisy - art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego naruszają zasadę równości. - BTE stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego - wskazał Trybunał.

Jednocześnie TK postanowił odroczyć wejście w życie wyroku do 1 sierpnia 2016 r. Po tym dniu banki będą musiały – jak wszystkie inne osoby, w tym przedsiębiorcy – swoje roszczenia kierować do sądu.

Argumentację TK podziela prof. dr hab. nadzw UMCS Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Pozycja dłużnika przy wydawaniu bankowego tytułu egzekucyjnego jest bardzo słaba. Przepisy nie nakazują bankom informowania dłużnika o wystąpieniu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, natomiast osoby chcące otrzymać kredyt przeważnie nie mają wyjścia i z góry wyrażają zgodę na poddanie się egzekucji na wypadek gdyby nie realizowali swoich zobowiązań – tłumaczy.

Arkadiusz Bereza zauważa, iż we wtorkowym wyroku Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd zaprezentowany uprzednio przez samorząd radcowski. Otóż już w opinii z 9 maja 2011 r. sporządzonej do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych sygnalizował, że bankowy tytuł egzekucyjny stanowi oświadczenie samego wierzyciela i nie powinien pozostawać poza kontrolą sądową. - W szczególności, że praktyka zna pomyłki banków powodujące odmowę nadania klauzuli wykonalności przez sąd – zaznacza wiceprezes KRRP.

- Szkoda, że Ustawodawca tak rzadko korzysta ze sporządzonych ekspertyz Krajowej Rady Radców Prawnych. Gdyby czynił tak częściej i uważnie analizował opinie eksperckie samorządu radcowskiego przedstawiane w ramach procesu legislacyjnego, to uniknąłby wielu rozwiązań wadliwych, szkodliwych lub naruszających Konstytucję, a i jakość stanowionego prawa osiągnęłaby wyższy stopień – podsumowuje Bereza.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA