fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Węgiel

Polacy za likwidacją nierentownych kopalń

Niemal 60 proc. Polaków uważa, że nierentowne kopalnie powinny być likwidowane.
Bloomberg
Niemal 60 proc. Polaków uważa, że nierentowne zakłady powinny być likwidowane - wynika z badań Instytutu Badań i Opinii Publicznej CEM.

Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się na restrukturyzacją sektora węglowego.

Badania miały na celu pokazanie stosunku Polaków do przemysłu górniczego, w kontekście trwającej restrukturyzacji Kompanii Węglowej i całej branży. Na pytanie: czy likwidować nierentowne kopalnie, niemal 60 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco (29 proc. zdecydowanie tak, 30 proc. raczej tak). Natomiast 33 proc. opowiedziało się przeciwko likwidacji.

Postawy Polaków w stosunku do kwestii dotowania przemysłu górniczego nie są jednoznaczne i często cechuje je brak konsekwencji. Większość respondentów (64 proc.) jest zgodna co do tego, że górnictwo powinno działać na takich samych zasadach jak inne przedsiębiorstwa, a polski podatnik nie powinien dopłacać do kopalni, nawet jeżeli będzie oznaczało to konieczność zakupu części węgla za granicą. Respondenci nie widzą także podstaw, by oferować górnikom dodatkowe przywileje, wynikające ze specyfiki wykonywanego przez nich niebezpiecznego zawodu. Opinię taką prezentuje 70 proc. badanych.

Z drugiej jednak strony wysoki odsetek Polaków (65 proc.) uważa, że jeżeli utrzymanie wydobycia węgla ma być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju, to powinno być ono dotowane z budżetu państwa. Większość Polaków (65 proc.) nie ma także wątpliwości, że nasza energetyka powinna kupować krajowy węgiel, nawet jeśli koszt jego zakupu jest wyższy niż węgla zagranicznego (65 proc.) - zdecydowanie z tą tezą zgadza się 33 proc. respondentów, a „raczej" zgodnych pozostaje 32 proc.

Jednocześnie aż 77 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem programu naprawczego dla spółek wydobywających węgiel. Powszechne przekonanie o potrzebie wsparcia górników z restrukturyzowanych kopalń i samych zakładów nie idzie w parze z gotowością do współfinansowania tego typu działań (z podatków lub w formie dodatkowych obciążeń). Aż 71 proc. Polaków nie wie, czy chciałaby, by jakakolwiek część ich podatków była przeznaczona na wsparcie kopalń lub nie chce by z ich podatków przeznaczano na ten cel jakiekolwiek środki.

Istnieje jednak spora grupa Polaków, około 30 proc., którzy bez względu na fakt, czy wsparcie pochodziłoby z budżetu czy bezpośrednio ze środków własnych obywateli, skłonni byliby na takie wsparcie się godzić i go udzielać.

Badania przeprowadzono w dniach od 10 lutego do 3 marca 2015 r. przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation).

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA