fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za przerwę w pracy też trzeba zapłacić pensję

Rzeczpospolita
Jeśli przyczyny niedopuszczenia pracownika do zadań leżą wyłącznie po stronie pracodawcy, musi on wypłacić zatrudnionemu odpowiednie wynagrodzenie. Należy mu się ono nawet jeśli nie przepracuje ani jednego dnia miesiąca.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie tylko za świadczoną pracę, ale także za czas gotowości do jej wykonywania, jeżeli nie może realizować obowiązków z przyczyn od niego nienależnych, dotyczących pracodawcy. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy:

- podwładny zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r., I PK 260/04),

- zakład pracy nie może funkcjonować w wyniku awarii, braku surowca czy też z powodu braku zamówień.

Te okoliczności mogą spowodować, że podwładny nie przepracuje w miesiącu ani jednego dnia. Nie oznacza to jednak, że można go z tego powodu pozbawić prawa do wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 81 § 1 kodeksu pracy, jeżeli pracownik był zdolny do pracy, a nie mógł jej wykonywać z przyczyn dotyczących pracodawcy, ma prawo do wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdy taki składnik pensji nie został wyodrębniony przy określaniu warunk...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA