fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W czasie ciąży niedopuszczalny jest nocny rozkład pracy

www.sxc.hu
Nawet gdyby ciężarna pracownica się na to zgadzała, pracodawca niemoże jej dopuścić do pracy w porze nocnej. Jeśli przez to miałaby stracić na wynagrodzeniu, trzeba jej wypłacać dodatek wyrównawczy.

Pracownica zatrudniona w porze nocnej nie może wykonywać tej pracy w czasie ciąży. Pracodawca ma obowiązek na ten okres zmienić jej rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie zadań służbowych poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe – przenieść ją na inne stanowisko, na którym realizacja obowiązków nie przypada na tę porę. W razie braku ww. opcji, trzeba zwolnić kobietę z obowiązku świadczenia pracy na ten czas. Wynika to z art. 1781 kodeksu pracy.

Wyrównanie straty

W sytuacji gdy zmiana rozkładu czasu pracy lub przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, podwładnej przysługuje dodatek wyrównawczy (art. 179 § 4 k.p. w zw. z art. 1781 k.p.). Należy się on w wysokości różnicy między uposażeniem pobieranym przed przeniesieniem (obliczonym jak za urlop wypoczynkowy) a tym uzyskiwanym po przeniesieniu na inną posadę >patrz wyciąg.

Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA