fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Standaryzacja wyceny zadań zleconych trwa

www.sxc.hu
Uśredniona godzina pracy urzędnika zajmującego się wydawaniem dowodów czy rejestracją stanu cywilnego kosztuje 23 zł.

– Do końca kwietnia Ministerstwo Finansów ma przedstawić listę zadań zleconych, które będą wyceniane na nowych zasadach już w 2016 r. – zapowiedziała 25 marca na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Hanna Majszczyk, wiceminister finansów.

Obecnie standaryzacja zadań zleconych objęła tzw. sprawy obywatelskie. Zalicza się do nich przede wszystkim kwestie związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz rejestrację stanu cywilnego.

– Na podstawie prowadzonych od ponad roku badań i analiz udało się określić koszt roboczogodziny dla tych kategorii zadań zleconych – mówiła Hanna Majszczyk, wiceminister finansów. – Stawka została ustalona na poziomie 22,92 zł, i to ona jest obecnie podstawą ustalania wysokości dotacji z budżetu państwa, która ma pokryć koszty ich wykonania – wyjaśniała.

Jak poinformowała minister Majszczyk, w budżecie na 2015 r. utworzono rezerwę na pokrycie wyższych kosztów wykonania tych zadań w związku z ich odmiejscowieniem.

– Ponieważ obywatel nie musi spraw obywatelskich załatwiać wyłącznie w swojej gminie, oczywiste jest, że pojawią się urzędy, w których wydatki, np. na rejestrację stanu cywilnego, będą wyższe.

W trakcie dyskusji o kolejnych etapach prac nad zmianą systemu finansowania zadań zleconych Jerzy Miller, wojewoda małopolski, zwrócił uwagę, że część z nich jest po prostu martwa.

– Faktycznie samorządy ich nie wykonują, dlatego należy się skupić na tych często wykonywanych i kosztownych.

– Należy się też zastanowić, czy instytucja zadań zleconych ma sens na poziomie regionalnym – mówił Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. – Należałoby je podzielić na własne samorządu województwa i własne wojewody – wyjaśnił.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST, zwrócił uwagę, że najpilniejszą i możliwą już teraz do rozwiązania sprawą jest umożliwienie samorządom wykazywania w sprawozdaniach budżetowych, ile do zadań zleconych dokładają.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA