fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin komorniczy 2015

Fotorzepa/Krzysztof Skłodowski
W dniu dzisiejszym rozpoczął się egzamin komorniczy, który potrwa 2 dni tj. od 19 do 20 marca br.

W trakcie egzaminu zdający opracowują 2 zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane zostały przez zespół, powołany przez ministra sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele ministra oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą.

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin. Do egzaminu przystąpi łącznie około 650 zdających.

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość opracowywania przez zdających zadań egzaminacyjnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzystało około 30 % zdających.

Egzamin przeprowadzany jest przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości, mających siedziby w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są przynieść ten sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA