fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Nie ma VAT od sprzedaży kart prezentowych, jest od zakupów z kartą

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Sprzedaż kart prezentowych nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Opodatkowaniu podlega dopiero ich realizacja, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta.

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 25 lutego 2015 r. (IBPP3/443-1385/14/KG).

Stan faktyczny

W listopadzie 2014 r. podatnik wystąpił o interpretację dotyczącą sprzedaży realizowanej na podstawie bonu podarunkowego. W związku z coraz większymi wymaganiami klientów i ogromną konkurencją, przedsiębiorca chciał wprowadzić do swojej działalności bony podarunkowe. Będą je nabywać klienci, którzy chcą kupić dla kogoś prezent, ale nie mają na niego pomysłu. Na bonie będzie się znajdowała pieczątka firmy i kwota, jaką zapłaci za niego nabywca. Podatnik wyjaśnił, że osoba obdarowana będzie miała możliwość wybrania sobie dowolnego towaru lub usługi z oferty jego firmy za kwotę znajdującą się na bonie lub wyższą za dopłatą. Zdaniem przedsiębiorcy, w momencie realizacji bonu nabywca powinien otrzymać dokument zakupu (paragon lub fakturę) po to, aby wybrane przez niego towary i usługi były objęte gwarancją.

I tu pojawiają się problemy: jak i kiedy zaewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż zrealizowaną za bon podarunkowy. Sam podatnik uważał, że powinien zaewidencjonować na kasie fiskalnej transakcję nie w momencie przyjęcia należności za wydanie bonu, ale dopiero w chwili jego realizacji i wydania towaru. Wtedy powinna być zaewidencjonowana faktyczna kwota za wydany towar (również ewentualna dopłata za droższy towar) zgodna z jego wartością i należnymi stawkami VAT. Od tej kwoty zapłaci należny VAT i podatek dochodowy.

Rozstrzygnięcie

Fiskus potwierdził stanowisko podatnika. Urzędnicy wyjaśnili, że przepisy o VAT nie definiują pojęcia bonu towarowego. Zgodnie z definicją słownikową „bon" to „dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług". W ocenie fiskusa, bon towarowy, nazwany w sprawie podarunkowym, nie mieści się w definicji towaru zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Jest on jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Natomiast wydanie tego bonu następuje w zamian za wpłatę środków pieniężnych przez klienta na rzecz podatnika.

Zdaniem urzędników sprzedaż bonów podarunkowych, o których mowa we wniosku, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Ponadto środki pieniężne, które otrzymuje podatnik w związku z odpłatnym przekazaniem ich swoim klientom, nie są zaliczką ani przedpłatą. Z tych samych względów odpłatne przekazanie bonu podarunkowego osobom fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym nie podlega również ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących. Obowiązek stosowania kas fiskalnych związany jest bowiem z realizacją sprzedaży, a więc z wydaniem towaru.

W interpretacji wyjaśniono, że dopiero realizacja bonu podarunkowego, czyli fizyczne nabycie towaru (usługi) przez klienta, regulującego zapłatę przez jego wręczenie, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Zatem tylko w momencie wydania towaru (wykonania usługi) wystąpi obowiązek zaewidencjonowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej oraz wydania nabywcy paragonu fiskalnego. Wydanie towarów (świadczenie usług) za bony podarunkowe podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych według stawek właściwych dla danego towaru. W konsekwencji, w momencie wydania towaru lub wykonania usługi powinna być zaewidencjonowana faktyczna kwota za wydany towar (również ewentualna dopłata za towar droższy niż wartość realizowanego bonu) zgodna z jego wartością i należnymi stawkami VAT. —oprac. Aleksandra Tarka

Zdaniem eksperta

Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w MDDP

Interpretacja ta wpisuje się w jednolitą linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie kwalifikacji sprzedaży bonów podarunkowych jako czynności niestanowiącej ani dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednocześnie stan faktyczny i zadane pytania ujawniają do jak absurdalnych sytuacji doszłoby, gdyby przyjąć inne podejście. Jeśli sprzedaż bonu podarunkowego, który może być wykorzystany przez nabywcę lub inny podmiot do nabycia nieokreślonych towarów bądź usług, uznalibyśmy za czynność opodatkowaną VAT, to mogłoby dojść do podwójnego opodatkowania jednorazowej konsumpcji, która ma miejsce w chwili skorzystania z takiego bonu dla zakupu konkretnego towaru bądź usługi. Wydaje się, że u podstaw stanowiska, zgodnie z którym wydanie takich bonów nie podlega opodatkowaniu VAT, powinien leżeć właśnie charakter tego podatku, a przede wszystkim to, że jest to podatek obciążający konsumpcję. Trudno natomiast mówić o konsumpcji towarów bądź usług w przypadku bonu podarunkowego. Bon sam w sobie nie ma wartości użytkowej dla nabywcy. Jest wyłącznie ekwiwalentem pieniądza uprawniającym do zakupu towarów bądź usług i dopiero te świadczenia mogą mieć wartość użytkową dla nabywcy.

Niezależnie od tego, w praktyce niemożliwe byłoby również przyjęcie, że w momencie sprzedaży bonu podarunkowego dochodzi do pobrania zaliczki na poczet dostawy towarów i usług, jeśli przysługujące świadczenia nie są w pełni skonkretyzowane. W przypadku gdy posiadaczowi bonu przysługiwałoby prawo do skorzystania z towarów bądź usług podlegających opodatkowaniu według różnych stawek VAT bądź zwolnieniu z VAT, nie byłoby możliwe określenie prawidłowych zasad opodatkowania takiej zaliczki. Co więcej, w razie nieskonkretyzowania towarów bądź usług, które mogłyby zostać nabyte, nie można by wręcz mówić o zaliczce. Nie należy jednak zapominać, że na rynku dystrybuowane są również vouchery, na podstawie których ich posiadacz może zrealizować bardzo konkretne świadczenie. Mimo iż bilet do kina czy teatru jest również dokumentem uprawniającym do skorzystania z usług, nie budzi wątpliwości, że już z chwilą jego sprzedaży dochodzi do powstania obowiązku podatkowego z tytułu konkretnych usług. Takie vouchery mogą dotyczyć również usług medycznych, wstępu na siłownię, możliwości zakupu konkretnych towarów (np. gier komputerowych, filmów, etc.). W odniesieniu do tak dalece sprecyzowanych towarów i usług, które przysługują na podstawie voucheru, organy podatkowe uznają, że obowiązek podatkowy z tytułu czy to dostawy towarów, czy świadczenia usług, powstaje już z chwilą pobrania wynagrodzenia za wydawany voucher. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe (np. w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 20 maja 2014 r., IPPP2/443-173/14-5/DG).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA