fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Co robić z PIT otrzymanym z ZUS?

Fotorzepa, Monika Zielska Monika Zielska
ZUS wysłał w tym roku do owiadczeniobiorców ponad 9 mln formularzy PIT. Dostały je osoby, które w 2014 r. chociaż raz pobrały owiadczenie z ZUS, np. zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

- Otrzymałam z ZUS przesyłkę z formularzem PIT-11A. Jest tam informacja o wypłaconym mi w 2014 r. zasiłku opiekuńczym na dziecko. Czy wymienione w tym formularzu kwoty muszę uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym? - pyta czytelniczka

Tak. Do końca lutego każdego roku kalendarzowego ZUS przesyła świadczeniobiorcom różnego rodzaju PIT-y z informacją o wypłaconych w poprzednim roku świadczeniach.

Wśród rozesłanych w 2015 roku dokumentów PIT znalazły się:

1) PIT-40A - to roczne obliczenie podatku. Otrzymały je osoby, które przynajmniej w grudniu 2014 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

Świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT-40A zasadniczo nie muszą składać osobnego zeznania podatkowego. ZUS wysyła PIT-40A także do urzędu skarbowego. Jednak w przypadku, gdy emeryt lub rencista uzyskali w 2014 r. dochody także z innych źródeł (np. umowy o pracę, zlecenia, udziału w radzie nadzorczej), muszą złożyć deklarację podatkową.

Dodatkowe rozliczenie konieczne jest także w przypadku podatników, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym lub podarować 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Świadczeniobiorcy  mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym (wraz z załącznikami)  do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2015 r. Do odpowiednich rubryk w rocznym zeznaniu trzeba przenieść kwoty wymienione w PIT-40A

2) PIT-11A -  to informacja o dochodach sporządzana dla osób, którym ZUS nie przesłał PIT-40A. W informacji PIT-11A podane są dochody uzyskane z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Czytelniczka otrzyma PIT-11A z powodu uzyskania dochodu z tytułu wypłaconego jej zasiłku opiekuńczego.

Formularz PIT-11A otrzymały również te osoby, które w 2014 roku:

- złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

- złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,

- pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

- którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3) PIT-11 - trafił do tych osób, które otrzymały świadczenie (np. rentę) należne po osobie zmarłej,

4) PIT-8C - informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS otrzymały osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł.

PIT-8C nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci - bez względu na wiek - które  otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Wszystkie osoby, które otrzymały z ZUS formularze  PIT-11A, PIT-11 i PIT-8C muszą uwzględnić wskazane tam kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku PIT-40A taki obowiązek wystąpi tylko wtedy, gdy świadczeniobiorcy będą składać zeznanie roczne.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA