fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Członek zarządu spółki a nawiązanie stosunku pracy

www.sxc.hu
Pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej nie wyklucza skutecznego nawiązania stosunku pracy z tym podmiotem. Chyba że w rzeczywistości jest to jego jedyny udziałowiec.

Kodeks spółek handlowych nie reguluje, na podstawie jakiej umowy czynności powinni wykonywać członkowie zarządu. Jednocześnie nie wyklucza, aby osoby zarządzające spółką były zatrudnione w niej na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 203 § 1 k.s.h. członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Niemal bliźniaczy przepis znajduje się w art. 370 § 1 k.s.h., który dotyczy członków zarządu spółki akcyjnej.

Kwestia podległości

Jedną z najważniejszych cech stosunku pracy stanowi podporządkowanie (art. 22 § 1 kodeksu pracy). Często właśnie ten aspekt ma decydujący charakter w ustaleniu, z jaką umową mamy do czynienia w konkretnym przypadku. To, że dla danej osoby, która przy wykonywaniu pracy nie jest podporządkowana, korzystniejsze byłoby zawarcie umowy o pra...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA