To szef musi udowodnić, że nie dyskryminuje podwładnego

Czy stosowanie różnego wynagrodzenia w stosunku do osób zajmujących jednakowe stanowiska pracy a różniących się płcią może być uznane za dyskryminację w zatrudnieniu?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie bez znajomości szczegółów sprawy. Jeżeli jednak osoby zajmujące takie same stanowiska są różnie wynagradzane, choć mają np. takie samo wykształcenie i kwalifikacje oraz ten sam zakres czynności i staż pracy, to może okazać się, że pracodawca narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.Art. 113 k.p. mówi, że niedopuszczalna jest jakakolwiek forma dyskryminacji w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na:– płeć,– wiek,– niepełnosprawność,– rasę,– religię,– narodowość,– przekonania polityczne,– przynależność związkową,– pochodzenie etniczne,– wyznanie,– orientację seksualną,– zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.Katalog ten jest otwarty i tylko przykładowy.Osoba, wobec której pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL