fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona zdrowia

Razem możemy więcej

materiały prasowe
Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Panie dyrektorze, od stycznia obowiązuje pakiet onkologiczny, co się zmieniło w funkcjonowaniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii?

Stanisław Góźdź: Pakiet onkologiczny stanowi olbrzymie wyzwanie dla placówek opieki zdrowotnej. Wymagał on nie tylko zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu wewnątrz organizacji, ale także koordynacji działań pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, poradniami specjalistycznymi wykonującymi etapy diagnostyki wstępnej i pogłębionej oraz szpitalami prowadzącymi faktyczne leczenie przeciwnowotworowe (operacyjne, chemioterapią czy radioterapią). W związki z wprowadzonymi zmianami Świętokrzyskie Centrum Onkologii, jako jedyny pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny, podjęło trud koordynacji całości systemu opieki nad pacjentem z podejrzeniem oraz potwierdzonym nowotworem złośliwym. Koordynacja ta polega przede wszystkim na podziale zakresu kompetencji i współpracy na określonych zasadach oraz na podstawie standardów postępowania w chorobach nowotworowych.

Dlaczego współpraca z wymienionymi podmiotami jest tak istotna?

Wychodząc z założenia, iż nasze Centrum nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć świadczenia dla wszystkich pacjentów wymagających szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, już na początku grudnia 2014 roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprosiło do współpracy wszystkich uczestników systemu opartego na karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Podczas realizowanych spotkań szkoleniowo-informacyjnych zaprezentowano partnerom zewnętrznym założenia pakietu onkologicznego opracowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz zaproponowano współpracę, która miała się opierać na następujących zasadach:

? udostępnieniu potencjału diagnostycznego ŚCO partnerom zewnętrznym (niezbędnego do realizacji pakietu onkologicznego – TK, MR, PET i scyntygrafia);

? zleceniu wykonania w Zakładzie Patologii Nowotworów badań histopatologicznych, w przypadku pacjentów z kartą diagnostyki i leczeniu onkologicznym, tak aby ŚCO, jako placówka lecząca, miało dostęp do pobranego materiału na każdym etapie leczenia;

? zachowaniu przez wszystkie placówki standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych;

? skróceniu czasu oczekiwania na badania diagnostyczne dla pacjentów z kartą diagnostyki  i leczenia onkologicznego;

? zapewnieniu innym szpitalom dostępu do wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych, opracowujących plan leczenia optymalny dla danego pacjenta;

? zapewnieniu pacjentom operowanym w oddziałach zabiegowych innych szpitali województwa świętokrzyskiego, kontynuacji leczenia chemioterapią, radioterapią, brachyterapią czy medycyną nuklearną w ŚCO.

Miało to miejsce w grudniu zeszłego roku, co się udało osiągnąć od tamtego momentu?

Konsekwencją powyższych działań było zawarcie z partnerami zewnętrznymi porozumień o współpracy, które sankcjonowały ww. założenia oraz narzucały na strony konieczność realizacji świadczeń w terminach przewidzianych w przepisach, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń. Dodatkowo w celu zachęcenia oraz poprawy jakości współpracy ŚCO z partnerami zewnętrznymi wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjno-kadrowych oraz wprowadziliśmy udogodnienia w kontakcie z naszym Centrum.

O jakich zmianach dokładnie mowa?

Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa powołaliśmy od 1 grudnia 2014 roku wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne oraz koordynatorów planu terapii (koordynatorzy pacjenta). Od 1 stycznia 2015 r. uruchomiliśmy gabinet badań pierwszorazowych w Poradni Onkologicznej, co zapewnia skrócenie czasu oczekiwania na pierwszą wizytę pacjenta w naszym Centrum. Istotnym elementem poprawy dostępności do świadczeń było również utworzenie profesjonalnego call center, którego celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którym dogodniej jest się rejestrować telefonicznie, bez konieczności przychodzenia do placówki. Pod koniec stycznia udostępniony został partnerom zewnętrznym portal Onkoline, którego celem jest zautomaty-zowanie przesyłania informacji o pojawieniu się u jednego z naszych partnerów nowego pacjenta wymagającego diagnostyki lub leczenia onkologicznego. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zwiększoną ilość pacjentów, rozszerzyliśmy możliwości diagnostyczne Zakładu Patologii Nowotworów (skrócenie czasu oczekiwania na wyniki histopatologiczne) oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej ŚCO (skrócenie czasu oczekiwania na badania TK czy MR).

Dodatkowo w styczniu 2015 roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii rozpoczęło cykl szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z tzw. wrażliwości onkologicznej, obejmujących rozpoznawanie objawów oraz zakres niezbędnej diagnostyki mającej na celu weryfikację podejrzeń wystąpienia poszczególnych nowotworów złośliwych. Powyższe spotkało się z głębokim uznaniem i było oczekiwane przez naszych partnerów – lekarzy pierwszego kontaktu, którzy według założeń są jednym z filarów pakietu onkologicznego w Polsce.

Wprowadził pan dużo zmian organizacyjnych w swojej placówce, czym się pan kierował, podejmując takie decyzje?

Celem całości tych działań jest jak najlepsze służenie pacjentom, którzy w obliczu choroby nowotworowej wymagają nie tylko pomocy medycznej, ale przede wszystkim uproszczenia ścieżki dostępu do diagnostyki i leczenia. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest możliwa realizacja przez ŚCO świadczeń na rzecz wszystkich pacjentów z problemami onkologicznymi. Dlatego też podjęliśmy decyzję o wzięciu na swoje barki trudu koordynacji i organizacji opieki onkologicznej nad pacjentami z województwa świętokrzyskiego, wytyczając naszym partnerom ścieżki postępowania, minimalne zakresy diagnostyki oraz opracowywanie planów leczenia przez zespoły wielodyscyplinarne. Wszystko to ma na celu poprawę dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego, ale przy zachowaniu niezbędnej jakości ich realizacji. Bo przecież musimy nieustannie pamiętać, że ostatecznym beneficjentem naszych działań jest pacjent, który oczekuje od nas pomocy na poziomie jakościowym zbliżonym do innych krajów Unii Europejskiej.

—rozmawiał Michał Chrobot

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA