Kiedy potrącić wydatki na media i składki ubezpieczeniowe

W 2007 roku płaciliśmy różne ubezpieczenia, które dotyczą również częściowo 2008 r. To samo dotyczy faktur za usługi telekomunikacyjne i energię. Czy musimy koszty dzielić proporcjonalnie do danego roku, czy można je zaliczyć w całości w momencie poniesienia wydatku?
W obydwu wypadkach koszty należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne lata podatkowe (stosownie do okresów, których dotyczą).Koszty ubezpieczenia składników majątku, co do zasady, nie są związane z konkretnym przychodem. Przyjmuje się zatem, że są to koszty jedynie pośrednio z nim związane. O potrącaniu takich kosztów w czasie mówi art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku, są kosztem proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia. Koszty składki ubezpieczeniowej dotyczą okresu przypadającego na przełomie dwóch lat podatkowych (2007/2008). W związku z tym wydatki te powinny być proporcjonalnie rozliczone w czasie, stos...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL