Dlaczego osoby z HIV nie mogą być w służbach mundurowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 27 marca 2008 r. postanowił skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne co do zgodności przepisów pozbawiających osoby zakażone wirusem HIV możliwości służby w policji
Przed WSA toczy się obecnie sprawa policjanta zwolnionego ze służby właśnie z tego powodu.Choroby i ułomności, które ograniczają dostęp do służby w policji, są określone w rozporządzeniu MSW z 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSW (DzU nr 79, poz. 349 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 2 § 57 pkt. 4 i 5 do powyższego rozporządzenia nosicielstwo wirusa HIV oraz AIDS powodują automatyczne zaliczenie badanego do kategorii ,,N” (niezdolny do służby) oraz „D” (całkowicie niezdolny do służby). Kwalifikacja ta nie zależy od stanu zdrowia danego funkcjonariusza, ale od samego stwierdzenia nosicielstwa wirusa HIV lub zachorowania na AIDS.Wykluczenie ze służby ze względu na nosicielstwo dotyczy funkcjonariuszy policji, ale także innych służb mundurowych. Podobne ograniczenia w zatrudnieniu występują także w zawodach cywilnych i dotyczą pilotów oraz marynarzy.W świetle współczesnej wiedz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL