fbTrack

Sędziowie i sądy

Dyrektor w sądzie powinien liczyć się z prezesem

Dyrektorzy i kierownicy w sądach powinni podlegać prezesom w kwestiach finansowych
Sprawne funkcjonowanie sądownictwa to nie tylko dobra organizacja pracy, ale i właściwe gospodarowanie pieniędzmi. Organizacja leży w gestii prezesów, gospodarowanie pieniędzmi – dyrektorów i kierowników finansowych. Przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych regulujące funkcjonowanie tych ostatnich nie podobają się Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dlaczego? – Teoretycznie jestem za tym, aby menedżerowie zajęli się pieniędzmi w sądach – twierdzi sędzia Stanisław Dąbrowski, przewodniczący rady. Dodaje jednak, że w praktyce takie rozwiązanie nie zawsze się sprawdza. – Niektórzy dyrektorzy czują się w sądach szefami. Tworzy się wówczas swoista dwuwładza. Bardziej zaborczy dyrektor czy kierownik może sprawić, że wpływ prezesa na sprawy gospodarki w sądzie będzie żaden.
Innego zdania jest Ministerstwo Sprawiedliwości. – W ten sposób uda się odciążyć prezesów. W ich gestii pozostanie jedynie pilnowanie spraw związanych z nadzorem organizacyjno-administracyjnym. Finansiści zajmą się z kolei usprawnianiem gospodarki finansowej, w tym przetargami. Rada, która krytykuje dzisiejsze przepisy, podjęła nawet w tej sprawie specjalną uchwałę. – Organem odpowiedzialnym za podstawową działalność sądu jest jego prezes. Działalność dyrektora (kierownika finansowego) ma służyć zabezpieczeniu prawidłowych warunków wykonywania przez prezesa sądu jego podstawowych zadań, powinna mieć więc charakter pomocniczy i wspierający, a nie prowadzić do dwuwładzy – piszą sędziowie. Dlatego rada postuluje zmianę dzisiejszych przepisów przede wszystkim przez jednoznaczne stwierdzenie, że kierownikiem sądu jest jego prezes i on odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Sędziowie twierdzą, że również prezes sądu bądź też prezes sądu apelacyjnego – jako jego kierownik – powinien być uprawniony do zatrudniania dyrektora (kierownika finansowego) i określenia warunków tego zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia. Według dzisiejszych przepisów w sądach apelacyjnych i okręgowych powołuje się dyrektorów, a w rejonowych kierownika finansowego. Ze względu na wielkość sądu czy rozmiary zadań minister może powołać też ich zastępców. Zmiany, ich zdaniem, wymaga również określenie podległości audytora w sądzie. Rada uważa, że dzisiejsze przepisy regulaminu urzędowania sądów powszechnych są sprzeczne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Audytor bowiem – na ich mocy – jest uprawniony do badania całości działalności sądu, a nie tylko gospodarki finansowej. Podporządkowanie audytu dyrektorowi sądu oznacza podporządkowanie mu tych obszarów działalności, które powinny podlegać wyłącznie prezesowi sądu.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL