fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 52 z 27 marca 2008

Ustawy (300 – 305), trzy z 7 i trzy z 29 lutego:
- o nadaniu nowych nazw akademiom rolniczym, - o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli 28 czerwca 2007 r.,
- o ratyfikacji umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli 25 lipca 2007 r.; te trzy wejdą w życie 11 kwietnia, - o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego; od 11 kwietnia, z tym że niektóre przepisy 1 września, - o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej; od 27 marca, - o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zmiany w pierwszej ustawie od 28 marca, a w drugiej – od 29 marca. Rozporządzenie prezydenta RP (poz. 306) z 26 lutego w sprawie uznania za pomnik historii „Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Gostyń-Głogówko”; od 27 marca. Rozporządzenia ministrów (poz. 307 – 310): - infrastruktury z 28 lutego w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych; od 11 kwietnia, - obrony narodowej z 11 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych; od 11 kwietnia, - sprawiedliwości z 4 marca w sprawie uzyskiwania informacji o osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy i osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze; od 27 kwietnia, - środowiska z 6 marca w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza; od 11 kwietnia. Zobacz treść Dz.U. nr 52
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL