fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Inżynierowie budownictwa chcą projektować domy także ?w miastach

www.sxc.hu
Inżynierowie budownictwa chcą projektować domy także ?w miastach. Obecnie mogą tylko na terenach wiejskich.
Inżynierowie ostro walczą, by znieść bariery w projektowaniu, a architekci przeciwko temu protestują. Pierwotnie plany Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury sprzyjały tym pierwszym, teraz jednak nic już nie jest pewne.

Dwie wersje

Kością niezgody stał się projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ma to być nowy akt wykonawczy do ustawy deregulacyjnej wchodzącej w życie 10 sierpnia.
Pierwotnie znosił on obowiązujące ograniczenia. Inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie mogą teraz mianowicie projektować tylko obiekty w zabudowie zagrodowej o kubaturze do 1000 m sześc. Projekt rozporządzenia przewidywał wykreślenie „zabudowy zagrodowej", z czego inżynierowie byli bardzo zadowoleni. Otwierało to bowiem przed nimi nowe możliwości na rynku pracy. Tymczasem projekt w wersji, która trafiła w lipcu do konsultacji społecznych, przewiduje zachowanie tego ograniczenia.

Inżynierowie są za

– Ustawa deregulacyjna ma przecież pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy. Dlaczego zatem inżynier, który uczył się na studiach projektowania, a następnie zdobył odpowiednie uprawnienia budowlane, nie może projektować domów w miastach? – pyta Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – Nie zawsze też obowiązywały tego rodzaju ograniczenia. Wprowadziło je od 1 stycznia 1995 r. prawo budowlane z 7 lipca 1994.
60 tys. inżynierów budownictwa posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie
Oznacza to, że osoby, które uzyskały uprawnienia przed tą datą, mogą projektować wszędzie, nie tylko budynki w gospodarstwach rolnych. Natomiast przeciwni zmianie są przedstawiciele samorządu zawodowego architektów.

Architekci przeciwni

– Projektowanie architektury wymaga wrażliwości na krajobraz, umiejętności integracji z walorami otaczającej natury czy dostosowania do otaczającej zabudowy – twierdzi Bolesław Stelmach, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Według niego widoczna wszędzie w Polsce zła jakość przestrzeni oraz projektowanej zabudowy zagrodowej i tzw. zagrodowej, czyli domów jednorodzinnych oraz pensjonatów, wynika z tego, że projektują ją osoby bez właściwego przygotowania zawodowego.
10 tys. osób pracuje na terenie Polski w zawodzie architekta
– Wystarczy – twierdzi Bolesław Stalmach – porównać zakres wykształcenia inżynierów i techników budownictwa z wymaganiami przewidzianymi dla zawodu architekta. Architekci mają zajęcia między innymi z zasad kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, poznają historię budowy miast i wsi, historię urbanistyki i ruralistyki, historię architektury i historię sztuki. Niezbędna jest do tego wiedza i choćby elementarne umiejętności rysunkowe, które są podczas nauki weryfikowane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA