Chory na świadczeniu rehabilitacyjnym

Na świadczenie rehabilitacyjne może liczyć osoba prowadząca działalność gospodarczą, która po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności
Przysługuje ono nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wniosek w tej sprawie prowadzący działalność powinien złożyć w oddziale ZUS właściwym dla swojego miejsca zamieszkania na sześć tygodni przed końcem okresu zasiłkowego. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne i określi czas jego pobierania albo odmówi. Od decyzji ZUS zainteresowany ma prawo odwołać się do sądu.Osoba wykonująca pozarolniczą działalność otrzyma świadczenie rehabilitacyjne, jeśli osobiście przestanie prowadzić firmę. W czasie jej choroby może ją prowadzić inna osoba.Zasadniczo wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90 proc. podstawy wymiaru przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania, a przez pozostałe 75 proc. Kobietom w ciąży przysługuje 100 proc. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego poprzedzającego to świadczenie. Polega ona na waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji ogłaszanym co kwartał przez prezesa Głó...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL