fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Jak rozliczyć dochody ze sprzedaży akcji

Osoby zarabiające na giełdzie rozliczają się na druku PIT-38. Od tego roku wypełniają go także ci, którzy płacą podatek od sprzedaży nieruchomości
Konstrukcja formularza PIT-38 jest stosunkowo prosta – składa się on tylko z dwóch stron.
Dla większości podatników najważniejsza jest część C. W jej pierwszym wierszu wykazywane są przychody, koszty ich uzyskania, dochody lub straty wynikające z informacji PIT-8C otrzymanej z biura maklerskiego i innych posiadanych dokumentów. Tę część wypełniają więc inwestorzy giełdowi.
W poz. 20 formularza należy wykazać kwotę z poz. 53 informacji PIT-8C, czyli sumę przychodów. W poz. 21 – wpisać kwotę wynikającą z poz. 54 informacji PIT-8C. Tam też należy wykazać inne koszty związane z tymi przychodami, które nie zostały wykazane w PIT-8C, np. prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji.
W wierszu drugim (poz. 22) wykazuje się m.in. przychody:
> uzyskane w Polsce – gdy podmiot niebędący płatnikiem podatku nie był zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C,
> uzyskane za granicą (np. ze zbycia akcji, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, w tym także objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).
W poz. 23 należy wpisać związane z nimi koszty.
W razie nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny cena nabycia to: 0 zł. Warto jednak pamiętać, że zwolniony od podatku jest dochód ze zbycia akcji (udziałów) w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu PIT jest nieco niższy.
Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach mających osobowość prawną) powstaje w momencie ich przeniesienia na kupującego. Są nim więc kwoty należne, choćby nawet podatnik ich faktycznie nie otrzymał. Przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji tych praw.
W poz. 28 podatnicy mają prawo odliczyć straty z lat ubiegłych. W zeznaniu za 2007 r. można uwzględnić straty poniesione w latach 2002 – 2006, pod warunkiem że wynikają one z tego samego źródła przychodów.
Należy jednak pamiętać, że w jednym roku można odliczyć nie więcej niż połowę straty z lat ubiegłych. Jeśli w 2006 r. podatnik poniósł 3000 zł straty, a w 2007 r. uzyskał 4000 zł dochodu, to w rozliczeniu za ubiegły rok może zmniejszyć dochód tylko o 1500 zł (połowę straty). Pozostałą część będzie mógł rozliczyć w czterech kolejnych latach.
Zwolnione od podatku są dochody uzyskane ze sprzedaży nabytych przed 1 stycznia 2004 r. papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na Giełdzie Papierów Wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Zeznanie PIT-38 wypełniają również podatnicy, którzy uzyskali dochody ze sprzedaży nieruchomości. Chodzi o osoby, które płacą 19-proc. podatek od osiągniętego dochodu, czyli opłacają go na obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. zasadach. Na razie jest ich jeszcze stosunkowo mało, ponieważ w ten sposób opodatkowana jest tylko sprzedaż nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2006 r. Podatek od tych dochodów wykazuje się w poz. 36 formularza.
Od tego roku w PIT-38 można przekazać 1 proc. podatku wynikającego z PIT-38 wybranej organizacji pożytku publicznego.
Formularz ten przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
Wypełniają go także podatnicy, którzy uzyskali dochody wynikające z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA