fbTrack

Aplikacje/egzaminy

Rusza nabór komorników bez aplikacji

Prawnicy, którzy przez kilka lat pracowali w kancelariach prawnych, a nie mają żadnej aplikacji, mogą uzyskać uprawnienia komornika
I to bez odbycia aplikacji komorniczej. Minister sprawiedliwości wyznaczył właśnie termin egzaminu komorniczego dla takich osób: 17 czerwca 2008 r. – część pisemna, i 24 czerwca 2008 r. – rozpoczęcie części ustnej.
Termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa 28 kwietnia. Taki egzamin to zupełna nowość, skutek poważnej nowelizacji ustawy o komornikach, która weszła w życie pod koniec zeszłego roku.
O jakie osoby chodzi w tym ekstranaborze? O te, które po ukończeniu studiów prawniczych przez co najmniej pięć lat (w ciągu ostatnich ośmiu) wykonywały pracę w kancelarii adwokackiej bądź radcowskiej (prawniczej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, na podstawie umowy o pracę lub cywilnej), wykonywały czynności wymagające wiedzy prawniczej bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę, a także na takich samych zasadach w kancelarii notarialnej bądź na stanowisku asystenta sędziego. Samorząd komorniczy jest krytyczny wobec takiego naboru. – Praca komornika, poza tym, że jest bardzo ciężka, także fizycznie, wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też predyspozycji psychicznych, wreszcie doświadczenia, wyrobienia praktycznego – wskazuje Iwona Karpiuk-Suchecka, była prezes Krajowej Izby Komorniczej. – Dlatego dwuletnia aplikacja, w trakcie której przyszli komornicy wprawiają się do tej pracy, jest niezastąpiona. Ale zdanie egzaminu (uzyskanie uprawnień) nie gwarantuje posady komornika. To minister sprawiedliwości ocenia, czy liczba komorników działających w rewirze jest wystarczająca, biorąc pod uwagę, co jest potrzebne do sprawnej egzekucji. W razie potrzeby zarządza utworzenie wolnego stanowiska (po zasięgnięciu opinii izby komorniczej). Obecnie czynnych komorników jest 652. Jak powiedział „Rz” sędzia Tomasz Jaskłowski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego MS, resort przygotowuje nową mapę rozmieszczenia kancelarii komorniczych. – W tym roku ma być 35 stanowisk więcej. A ponieważ ustanawianie nowych będzie teraz łatwiejsze, ich liczba ma być corocznie zwiększana. Ostatnia nowela ustawy o komornikach odstąpiła mianowicie od koncepcji rewiru – jeden dla jednego komornika. W nowym rewirach (zwykle obszar jednego sądu rejonowego) może działać więcej komorników (co więcej, poza pewnymi wyjątkami, mogą działać na terenie całej Polski). Jednym z podstawowych celów zeszłorocznej reformy było wprowadzenie także do tej profesji elementów konkurencji. Wniosek o dopuszczenie do czerwcowego egzaminu (wzór określa rozporządzenie MS z 19 grudnia 2007 r., DzU nr 244, poz. 1801) należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, a te mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w: - Krakowie – dla obszaru izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz w Rzeszowie, - Poznaniu – izby w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie, oraz w - Warszawie – z terenu izb w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku. Opłata egzaminacyjna wynosi 563 zł. Szczegóły podane są na stronie internetowej MS – www.ms.gov.pl. Zdaniem prezes Karpiuk-Sucheckiej dla najlepszych praca się znajdzie. - obywatelstwo polskie - pełna zdolność do czynności prawnych - nieposzlakowana opinia - niekaralność za przestępstwo, w tym skarbowe - nie może być podejrzany o przestępstwo z oskarżenia publicznego - ukończone wyższe studia prawnicze - odpowiedni stan zdrowia - zdany egzamin komorniczy - ukończone 26 lat Jest jeszcze jeden wymóg: odbycia aplikacji komorniczej, ale w tym naborze nie jest on wymagany.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL