fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedaż firmowego lokalu użytkowego

Prowadzę firmę w spółdzielczym lokalu użytkowym mającym status własnościowy. Przydział uzyskałem w 1993 r. Jestem na karcie podatkowej. Chcę sprzedać ten lokal i zlikwidować firmę. Czy muszę zapłacić jakiś podatek od pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży?
Nie. W tym wypadku nie trzeba płacić żadnego podatku. Jeśli bowiem lokal jest składnikiem majątkowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej, także opodatkowanej kartą podatkową, pieniądze ze sprzedaży prawa do niego są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten nie jest objęty oddzielnym podatkiem, bo stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności opodatkowanej. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w piśmie z 31 grudnia 2004 r. (PB2/MW-033-0350-1406/04). Bez znaczenia dla uznania tych przychodów za pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej jest to, że składniki majątku nie są wpisane do ewidencji środków trwałych czy ewidencji wyposażenia (zresztą przedsiębiorcy objęci kartą podatkową takiej dokumentacji nie prowadzą).Ministerstwo Finansów we wspomnianym piśmie stwierdziło jednak, że inaczej trzeba traktować prz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA