fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nagroda należy się nawet temu, kto pracuje już dla konkurenta

www.sxc.hu
Pracodawca może odroczyć termin wypłaty nagrody. Może też uzależnić jej otrzymanie od pozostawania ?w zatrudnieniu w dniu wypłaty. Nie może jednak zablokować jej dlatego, że pracownik po rozwiązaniu umowy przeszedł do innej firmy. Prowadziłoby to do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów ?o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 23 maja 2014 r. (II PK 273/13).Stan faktyczny Pracodawca przyznał pracownikowi nagrodę. Miał ją wypłacić w trzech transzach. Kolejne miał uregulować także w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, chyba że pracownik rozpocznie świadczenie pracy na rzecz konkurencji.Pracownik wypowiedział angaż. Bezpośrednio po rozwiązaniu umowy zaczął pracę na rzecz podmiotu konkurencyjnego. Pracodawca odmówił zapłaty kolejnych transz gratyfikacji. Pracownik wystąpił z powództwem do sądu.Rozstrzygnięcie Sąd rejonowy zasądził na rzecz pracownika drugą transzę nagrody. Sąd okręgowy podtrzymał wyrok. Uznał, że postanowienia regulaminu premiowania, odmawiające wypłaty kolejnych transz nagrody w razie podjęcia działalności konkurencyjnej, są bezskuteczne wobec przyznanego już wcześniej prawa do nagrody. Sprawa trafiła do SN. Ten uznał, że pracodawca nie może uzależnić wypłaty nagrody od tego, że pracownik nie podejmie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA