fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykupie mieszkań komunalnych w Warszawie

www.sxc.hu
Warunki wykupu mieszkań w Warszawie nie wytrzymały w sądzie konfrontacji z prawem.
W 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność dwóch paragrafów uchwały Rady m.st. Warszawy z 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi. Obecnie Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 298/14) dołożył do tej listy jeszcze trzy następne, tak istotne, jak wykluczenie ze sprzedaży dużych, ponad 80-metrowych mieszkań i regulacje dotyczące bonifikat i uprawnień nabytych przed wejściem w życie uchwały.

Połowiczny sukces

Rzecznik praw obywatelskich i lokatorzy zainteresowani wykupem odnotowali swój pierwszy sukces w WSA. Był jednak tylko połowiczny. Sąd stwierdził nieważność § 6 uchwały, określającego, komu nie można sprzedać lokalu komunalnego (posiadacze spółdzielczych praw do lokalu, zalegający z czynszami, pobierający zasiłki czy dodatki mieszkaniowe). WSA uznał, że takie wyłączenia naruszają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rada m.st. Warszawy nie mogła też określić w § 9 zasad rozłożenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na raty oraz zabezpieczeń w postaci hipoteki i oświadczenia o poddaniu się egzekucji. To może być tylko przedmiotem negocjacji obu stron transakcji - stwierdził sąd.
Wyrok WSA, oddalający skargi w pozostałym zakresie, nie usatysfakcjonował skarżących. W skargach kasacyjnych do NSA kilkuosobowa grupa: Zbigniew W., Anna J., Adam B., Barbara E. i Jerzy G., domagała się stwierdzenia nieważności również innych paragrafów uchwały.
Uchwała miała wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Przez cały rok 2012 mieszkańcy stolicy walczyli o możliwość wykupu na poprzednich zasadach. Nie wszystkim to się udało, a obecnie mogli wykupić mieszkanie tyko na nowych zasadach.
Zastrzeżenia budził też § 4 pkt 5 uchwały, wyłączający ze sprzedaży lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 mkw.

Racje potwierdza sąd

— Najistotniejsza była jednak sprawa bonifikat — mówią mieszkańcy, zainteresowani wykupem mieszkań. Poprzednia uchwała z 2004 r. umożliwiała wykup za 10 proc. ceny. Teraz za 30 lub 50 proc. ceny w sytuacji, gdy mieszkania do wykupu bywają wyceniane nawet po 9 tys. zł za mkw.
Przedstawicielka Rady m.st. Warszawa bezskutecznie broniła jej stanowiska.
NSA uwzględnił wszystkie skargi kasacyjne. Sędzia Joanna Runge-Lissowska powiedziała, że skoro ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady pierwszeństwa w nabyciu mieszkań, to w uchwale nie można wprowadzać dodatkowych wymagań, w tym co do powierzchni lokalu. Z kolei regulacje, dotyczące bonifikat, są sprawami indywidualnymi, które nie mogą być regulowane w akcie prawa miejscowego, jakim jest uchwała, dotycząca całego m.st. Warszawy. Również przepisy przejściowe nie mogą pogarszać sytuacji ludzi, którzy mieli już rozstrzygnięcie lub byli w trakcie negocjacji.
- Sąd nie mógł się wprawdzie odnieść do całej uchwały, lecz tylko do zarzutów w skargach kasacyjnych. Skutkiem wyroku powinno być jednak opracowanie nowej, dobrej uchwały -podkreśliła sędzia.
Lokale komunalne

Jakie są zasady sprzedaży

- Większość miast sprzedaje lokale najemcom z wysokimi bonifika-?tami. Ich wysokość uzależniają od różnych czynników. Niektóre zwracają uwagę na stan techniczny budynku i mieszkania, inne np. na to, jak długo chętny do wykupu jest najemcą. Ważne jest także położenie budynku – centrum miasta, czy peryferie.
- Nikt nie może zmusić władz miasta, by wyzbyły się lokalu wbrew swojej woli. Jeżeli gmina zdecyduje się na sprzedaż, to występuje do najemcy z propozycją wykupu (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Najemcy przysługuje bowiem pierwszeństwo.
- Najemca, który wykupił lokal, musi czasem oddać bonifikatę. Stanie się tak, jeżeli sprzeda lokal przed upływem pięciu lat ?od daty jego nabycia, a pieniądze przeznaczy na inne cele ?niż te o charakterze mieszkaniowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA