fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odrolnienie: grunt pod budowę bez zgody ministra

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Minister rolnictwa nie będzie już wyrażać zgody na odrolnienie półhektarowych gruntów klasy I–III.
Wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiana jest mała, ale ważna. Prostuje bowiem błąd popełniony w nowelizacji tej ustawy z 8 marca 2013 r. Zaczęła ona obowiązywać 26 maja 2013 r. i od tej daty zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klasy I–III wymaga uzyskania każdorazowo zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Tymczasem przed tą datą taka zgoda była potrzebna tylko do odrolnienia gruntów przekraczających 0,5 ha, tzw. zwartego obszaru.
Ułatwiało to załatwianie formalności związanych z budową na niedużych działkach, a także przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Przepis był zatem wykorzystywany na masową skalę. Od ubiegłego roku powstały jednak istotne problemy dotyczące uchwalania i wykonywania miejscowych planów w gminach wiejskich i podmiejskich oraz uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach, na których nie ma planu.
Obecna nowela wywołała burzę w Sejmie. Przedstawiciele województwa lubelskiego uważali bowiem, że obowiązujące przepisy są dobre. Dzięki nim istnieje pełna kontrola nad wykorzystaniem gruntów dobrych klas do celów niezwiązanych z rolnictwem.
Z kolei posłowie opozycji twierdzili, że nowela otworzy drogę inwestorom do stawiania jeszcze większej liczby wiatraków na terenach wiejskich niż obecnie.
Ani samorządowcy, ani posłowie nie przekonali jednak do swoich racji innych parlamentarzystów. I zmiana została przegłosowana.
Konwent Marszałków Województw chciał ponadto, by podczas prac nad nowelizacją usunięto jeszcze inne błędy popełnione przy okazji uchwalania noweli z 8 marca 2013 r. Otóż uczyniła ona marszałka województwa organem egzekucyjnym dochodów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Szkopuł w tym, że nie wynika to wprost z przepisów. Kwestię tę trzeba więc doprecyzować. Argumenty marszałków nie przekonały jednak posłów.
Nowela nie wprowadziła innych zmian do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Nadal więc co do zasady o odrolnieniu gruntu będzie decydowała rada gminy w miejscowym planie. Przedtem, w zależności od klasy gruntów, będzie musiała uzyskać na to zgodę ministra rolnictwa albo marszałka województwa.
etap legislacyjny: trafi do Senatu
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA