fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Składki ZUS od świadczeń dla byłego pracownika

Rzeczpospolita, Paweł Gałka paweł gałka
Nie każda odprawa czy odszkodowanie, które podwładny otrzymał od pracodawcy po rozwiązaniu angażu, są wolne od składek. Liczy się podstawa prawna roszczeń byłego zatrudnionego.
Niepotrzebne koszty może spowodować też niefortunne sformułowanie programu odejść.U pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w stosunku pracy, z wyłączeniem:- ?wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia ?w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,- ?przychodów wymienionych ?w § 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej ?z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne ?i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm., dalej rozporządzenie).Tak wynika z art. 18 ust. 1–2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 144 ze zm.).Do określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie ?z art. 81 ustawy o świadczenia...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA