fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Choroba urzędnika to informacja publiczna

www.sxc.hu
Informacja o liczbie dni nieobecności w pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest informacją publiczną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
S.M. chciał się dowiedzieć przez jaki okres czasu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego A.K. była nieobecna w pracy z powodu choroby oraz w jakim dniu została odwołana ze stanowiska. W związku z tym, iż organ odmówił, obywatel złożył skargę do sądu administracyjnego.
Podnosił w niej, że uzasadnieniem dla wystąpienia o tego rodzaju informację był fakt, iż w odpowiedziach na skargi składanych do sądu w dotyczącego go sprawie, jako argument uzasadniający bezczynność Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazywał długotrwałą chorobę A.K. – Skoro zatem ta okoliczność jest powoływana przez organ administracji w urzędowym piśmie kierowanym do sądu jako bezpośrednia przyczyna bezczynności organu w sprawach skarżącego, to związek absencji chorobowej urzędnika, z powodu której nie została przez załatwiona sprawa administracyjna stanowi informację publiczną, która powinna zostać udostępniona – wyjaśniał S.M. Mężczyzna dodał, iż nie wnosił o podanie szczegółów choroby, lecz był zainteresowany jedynie czasem nieobecności urzędnika.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po ponownej analizie udostępnił tylko informację o dacie odwołania A.K. i powołania jej następcy. Odmówiono natomiast informacji o czasie choroby, gdyż w ocenie PINB nie była to informacja publiczna.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 32/14), który w wyroku z 22 maja 2014 roku nakazał organowi załatwienie sprawy.
Sąd uznał, iż informacja o liczbie dni nieobecności w pracy, która to absencja była argumentem stanowiącym element uzasadnienia dla niepodejmowania, czy zwlekania z podjęciem określonych czynności urzędowych jest informacją publiczną.
Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, absencja w pracy osoby pełniącej funkcję publiczną jest zdarzeniem wpływającym na pełnione funkcje, a skoro tak, to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien udostępnić informację.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA