fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenie a szkoda: Co może być objęte ochroną ubezpieczyciela

Bez względu na modyfikacje zakresu ubezpieczenia istnieją ryzyka, przy których żadne ubezpieczenie nie pomoże.
Przede wszystkim koniecznym warunkiem uznania zdarzenia jako objętego ochroną jest jego przymiot losowości, co oznacza, że musi być ono niezależne od woli ubezpieczonego, niespodziewane, nagłe ?i posiadające statystyczną powtarzalność. Z tych względów wyłączone są oddziaływania powolne, stopniowa degradacja mienia, zjawiska pewne, a także szkody powstałe z winy umyślnej. Przy czym na równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności.– Akcesoryjny charakter ubezpieczenia OC przesądza o tym, że odszkodowanie może być wypłacone przez ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę – tłumaczy Aleksandra Sosnowska.Jeżeli tego elementu zabraknie, ubezpieczenie nie zadziała. Może się zdarzyć tak, że w interesie przedsiębiorcy jest wypłata odszkodowania ze względów marketingowych, czy też ze wzgl...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA