fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdzie szukać dofinansowania na duże projekty

Duzi przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje mogą znaleźć wsparcie w programie operacyjnym „Innowacyjna gospodarka”
To przede wszystkim w tym programie przewidziano dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych obejmujących m.in. zakup gruntu, maszyn i urządzeń, prac budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych. W zależności od wysokości ponoszonych wydatków inwestycyjnych (tzw. kosztów kwalifikowanych) przedsiębiorcy, w tym duzi, będą mogli się ubiegać o wsparcie w ramach trzech różnych instrumentów wsparcia:- dla wydatków inwestycyjnych od 2 mln euro do 40 mln euro – przewidziano wsparcie w ramach działania 4.4 programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (PO IG);- dla inwestycji powyżej 40 mln euro i tworzących przynajmniej 200 nowych miejsc pracy wsparcie będzie dostępne w ramach działania 4.5.1 PO IG;- dla inwestycji tworzących przynajmniej 200 nowych miejsc pracy w sektorze usług dostępne będzie działanie 4.5.2 PO IG.Kluczowym elementem wymienionych działań jest skoncentrowanie się na wspieraniu inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Przy d...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA