fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 22 marca 2008

NAZWY WYŻSZYCH UCZELNI
- Akademie Medyczne w Białymstoku, Lublinie i Warszawie od soboty noszą nazwy: „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku”, „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”, „Warszawski Uniwersytet Medyczny” (DzU nr 39, poz. 224, 225, 226) - Z kolei Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymała nazwę: „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach”, a Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach: „Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach” (DzU nr 39, poz. 227228)
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE - zmienione 19 lutego rozporządzenie Rady Ministrów o Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (DzU nr 39, poz. 229) ŻOŁNIERZE - minister obrony narodowej zmodyfikował 15 lutego rozporządzenie na temat zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia (DzU nr 39, poz. 230) STRAŻ POŻARNA - minister spraw wewnętrznych i administracji określił tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów PSP (DzU nr 39, poz. 231) OSOBOWOŚĆ PRAWNA - osobowość prawną uzyskała Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej będąca jednostką organizacyjną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (DzU nr 39, poz. 232) OCHRONA ŚRODOWISKA - rozporządzenie ministra środowiska w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (DzU nr 39, poz. 233) REGIONALNE INSTYTUCJE FINANSOWE - na podstawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości minister gospodarki wydał rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz tryb przeprowadzania konkursu wyłaniającego tę instytucję (DzU nr 43, poz. 259) KOMORNICY - rozporządzenie ministra sprawiedliwości o trybie postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych (DzU nr 43, poz. 261)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA