fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

O alimenty można się ubiegać od sierpnia

Ustawę przywracającą Fundusz Alimentacyjny trzeba poprawić, jeszcze zanim wejdzie w życie
Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2007 r. nr 192, poz. 1378) oraz ustawy o promocji zatrudnienia (DzU z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).Przypomnijmy: na dziecko, na które jedno z rodziców nie łoży, będą wypłacane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł. Uprawnione do nich będą rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto.Z projektu wynika, że zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, potrzebne, by ubiegać się o wypłatę, komornicy będą wydawali już od 1 sierpnia. Od tej chwili uprawnieni mogą składać do gmin wnioski o świadczenia. Pieniądze będą wypłacane od października.W skład rodziny zaliczać się będzie konkubenta rodzica dziecka uprawnionego do alimentów. O pomoc będą mogli się ubiegać polscy obywatele, a cudzoziemcy tylko z państw UE oraz tych, które zawarły z Polską odpowiednie umowy.Gmina b...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA